xuong may ao gio

Xưởng may đồng phục

Đồng phục

Áo gió 009

Đồng phục

Áo Gió 008

Đồng phục

Mẫu Áo Gió 007

Đồng phục

Áo Gió Mẫu 006

Đồng phục

Mẫu Áo Gió 005

Đồng phục

Áo Gió Mẫu 004

Đồng phục

Áo Gió Mẫu 003

Đồng phục

Áo Gió Mẫu 002

Đồng phục

Áo Gió Mẫu 001

Đồng phục

Áo Gió Sự Kiện 03

Đồng phục

Áo Gio Sự Kiện 02

Đồng phục

Áo Gió Sự Kiện 01

Đồng phục

Áo Gió Đồng Phục

Đồng phục

Nơi May Ao Gió

Đồng phục

Đồng Phục Áo Gió

Đồng phục

May Áo Khoác Nữ

Xưởng may váy đầm

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 05

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 04

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 03

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 02

ĐỐI TÁC CỦA XƯỞNG MAY THẢO MY