xuong may ao gio

Xưởng may đồng phục

Xưởng may váy đầm

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 05

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 04

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 03

Đầm Bầu - Áo Bầu - Quần Bầu

Đồ Bộ Bầu 02

ĐỐI TÁC CỦA XƯỞNG MAY THẢO MY